• DOLAR
 • EURO
 • ALTIN
 • BIST
Elektrik İç Tesisatı Nedir Ve Ürün Seçimi Nasıl Yapılır?

Elektrik İç Tesisatı Nedir Ve Ürün Seçimi Nasıl Yapılır?

Elektrik İç Tesisatı Nedir Ve Ürün Seçimi Nasıl Yapılır? Yapıların içinde yer alan aydınlatma, kuvvetli akım, kompanzasyon, topraklama, haberleşme vb. tüm alçak gerilim tesislerine denilmektedir. Elektrik İç Tesisi Nedir? Yapıların içinde yer alıp elektrik enerjisinin üretilmesine ve dağıtılmasına dair tesisler elektrik iç tesisi olarak değerlendirilmezler. Ancak bahçe aydınlatması için kurulan tesisler elektrik iç tesisi olarak […]

Elektrik İç Tesisatı Nedir Ve Ürün Seçimi Nasıl Yapılır?

Yapıların içinde yer alan aydınlatma, kuvvetli akım, kompanzasyon, topraklama, haberleşme vb. tüm alçak gerilim tesislerine denilmektedir.

Elektrik İç Tesisi Nedir?

Yapıların içinde yer alıp elektrik enerjisinin üretilmesine ve dağıtılmasına dair tesisler elektrik iç tesisi olarak değerlendirilmezler. Ancak bahçe aydınlatması için kurulan tesisler elektrik iç tesisi olarak kabul edilmektedir.

Elektrik İç Tesislerinin Yapısı Nasıldır?

Temel itibari kaba taslak olarak 11 ayrı yapının bir araya gelmesi ile oluşmaktadır.

 1. Yapı Bağlantı Hattı (Besleme Hattı): Dağıtım şebekesi ile yapı giriş hattı arasındaki bağlantı hattıdır.
 2. Yapı Bağlantı Kutusu (Ana Buat veya Kofra): Yapı bağlantı hattı veya yapı giriş hattı ile ana kolon hattını birbirine bağlayan kutudur. İçerisinde genellikle NH tipi bıçaklı sigortalar kullanılmaktadır.
 3. Ana Dağıtım Tablosu: Yapıdaki diğer bütün dağıtım tablolarını besleyen üzerinde sayaçların, sigortaların ve kaçak akım koruma rölelerinin bulunduğu tablodur.
 4. Ana Kolon Hattı: Yapıya ait besleme noktasına yapının ilk dağıtım noktasına kadar olan besleme hattıdır. Yani daha da açıklayıcı olmak gerekir ise kofradan ana dağıtım tablosuna giden beslemeyi sağlayan hattır.
 5. Kolon Hattı: Yapıya ait ilk dağıtım noktası ile diğer dağıtım noktaları arasındaki besleme hattıdır.
 6. Dağıtım Tablosu: Konutlarda daireleri, fabrikalarda atölyeleri vb bağımsız bölümleri besleyen üzerinde sigorta, kaçak akım koruma rölesi vb. cihazları bulunduran tablodur.
 7. Işık Linye Hattı: Dağıtım tablosundan ilgili hat üzerindeki son aydınlatma cihazının bağlandığı kutuya kadar olan hattır.
 8. Priz Linye Hattı: Dağıtım tablosundan ilgili hat üzerindeki prizin bağlandığı kutuya kadar olan hattır.
 9. Işık Sorti Hattı: Linye hattı ile aydınlatma cihazı veya anahtar arasındaki bağlantı hattıdır.
 10. Priz Sorti Hattı: Priz linye hattı ile her bir priz arasındaki hattır.
 11. Buat: Hatların birbirine bağlandığı ek kutuya denir. Buatlar iç tesisatta hem bağlantı yapabilmek hem de ilerleyen zamanlarda tesisata müdahale edebilmek amacı ile kullanılırlar. Burada buatlara eklemeler yapılabilmesi için klemensler kullanılmaktadır.

 

https://www.3faz.com

Ürün Seçimleri Nasıl Yapılmalıdır?

 1. Kablolar: Yukarıda bahsetmiş olduğumuz şemalarda yer alan bağlantıların yapılabilmesi ve beslemenin sağlanabilmesi için enerji kabloları kullanılmalıdır. Sırası başlayacak olur isek ilk olarak trafodan çıkan besleme hattı üzerinden gelen yapı bağlantı hattı için kullanılacak kablonun taşınacak güç ve akım kapasitesine göre kesitinin belirlenmesi, taşınacak faz sayına bağlı olarak kablo kesitinin seçiminin yapılması gerekmektedir. Burada dikkat edilmesi gereken durum ise dağıtım hattı ile yapı besleme hattının ayını keşide sahip olmasıdır. Örnek vermek gerekir ise; dağıtım hattında 3X25+16 yer altı kablosu kullanılmış ise yapı besleme hattında da yine 3X25+16 yer altı kablosu kullanılması gerekmektedir. Devamında ana dağıtım tablosundan çıkan kolon hatları için binadaki ve katlardaki toplam güce bağlı olarak yine akım taşıma kapasitesine göre kesitin belirlenerek NYM (Antigron) kablo ile TTR (Çok Telli) kullanılması gerekmektedir. Akabinde iç tesisat yönetmeliğine bağlı olarak ev içlerinde linye hatlarında 2,5 mm kesite sahip NYA veya NYAF kablolar seçilmelidir. Işık sortilerinde ise 1,5 mm kesite sahip kablolar kullanılabilir iken yine iç tesisat yönetmeliğine bağlı olarak priz sortilerinde 2,5 mm kesite sahip NYA veya NYAF kablolar kullanılmalıdır.
 2. Kofra: İç tesisat yönetmeliğine uygun üretilen kofra kutuları kullanılmalıdır.
 3. NH Bıçaklı Sigortalar: Yönetmeliğe uygun olarak yüksek kesme kapasitesine sahip, binaya taşınan akıma bağlı olarak seçimi yapılmalıdır. Bunlar sigorta yuvaları ile birlikte satın alınıp kofra kutusuna yerleştirilmektedir.
 4. Sayaçlar: Bina için ve daireler için 2 farklı olarak alımı mevcut olup birime ulaşacak elektriğin türüne bağlı olarak tek fazlı ve üç fazlı olarak değişkenlik göstermektedir. Binaya gelen elektriğin üç fazlı olması durumunda üç fazlı elektrik sayaçları tercih edilmelidir. Daireler için gelen elektrik tek fazlı olması dolayısı ile bina içi daireler için tek fazlı sayaçlar kullanılmaktadır.
 5. Sigortalar: Sigortaların seçimi yine binada tüketilecek güce ve hatlar üzerinden taşınacak akım kapasitelerine bağlı olarak değişkenlik göstermektedir. Aynı şekilde bina girişlerinde üç fazlı elektrik girişi olması dolaysı ile 3 fazlı sigortalar ve belirtilen akım değerine bağlı olarak tercih edilmelidir. Daire içlerinde yer alan sigortalar ise iç tesisat yönetmeliği gereğince yine ışık sortileri için minimum 10 amper, priz sortileri için minimum 16 amper olarak seçilmelidir. Burada daire için hesaplanan akım ve güç tüketimine bağlı olarak bu değerler değişkenlik gösterebilmektedir. Sigortalar için bir diğer konu ise sigortanın türü ve kesme kapasitesidir. Sigortaların B ve C olarak iki farklı tipi bulunmaktadır. C tipi sigortalar yavaş atımlı olup daha çok gücün yüksek olduğu ani atımlarda cihazlara zarar verebileceği yerlerde tercih edilir iken, B tipi sigortalar hızlı atımlı olup daire içlerinde kullanılmaktadır. Ayrıca kesme kapasitesi konusunda 6 kA ve 3 kA olarak iki farklı tip karşınıza çıkacaktır. Yine 6 kA ürünler yine kesme kapasitesinin yüksek olması istenen pano içlerinde kullanılabilir iken 3 kA ürünler daha çok ev içlerinde veya yakın değerlerde yer alan pano içlerinde daha çok tercih edilmektedir.
 6. Kaçak Akım Rölesi: Binalarda ve ev içlerinde olası kaçak durumları ve çarpılmaları önlemek amacı ile hat üzerinde yer alan kaçak vb. olayları algılayıp elektrik enerjisini kesen devre elemanıdır. Üç fazlı ve tek fazlı olmak üzere türleri bulunmasının yanı sıra bina ya gelen elektriğin üç fazlı olduğu yerlerinde üç fazlı olarak, ev içlerinde tek fazlı elektrik bulunması sebebi ile tek fazlı kaçak akım rölesi kullanılmalıdır. Kaçak akım röleleri için 30 mA ve 300 mA olarak iki farklı kesme kapasitesi görüntülenmektedir. 30 mA insan için eşik sınır olması dolası ile genel itibari ile ev içlerinde tercih edilmektedir. 300 mA yangından koruma sınırı olması dolayısı ile bina içlerinde yer alan panolarda tercih edilmektedir.
 7. Parafudr: Yıldırıma karşı koruma ürünü olan parafudrlar sayaç öncesi ve sayaç sonrası kullanım olmak üzere öncelikle ikiye ayrılmaktadırlar. Burada sayaç öncesinde kullanılan ürün binada yer alan elektrik elemanlarını koruma amacı ile kullanılır iken sayaç sonrası genel itibari ile daire içlerinde ev içerisinde yer alan cihazları korumaktadır. Tercihe bağlı olarak bağlantısı yapılmaktadır. Beklenen yıldırımın akım seviyesine bağlı olarak kesme kapasitesine göre tercih edilmekte olup kesme kapasitesi eşik değerleri kullanım yerlerine göre değişkenlik göstermektedir.
 8. Anahtar: Ev ve bina içerisinde aydınlatma elemanlarının enerji verilerek açıp kapatılmasını sağlayan cihazdır.
 9. Komitatör: Ev ve bina içerisinde iki farklı aydınlatma elemanın bağlanarak aynı anda veya farklı zamanlarda açılıp kapatılmasına, aynı zaman da tek bir aydınlatma elemanının kademeli olarak açılıp kapatılmasında da kullanılabilmektedir.
 10. Üçlü Anahtar: Komütatör ile aynı yapıya sahip olup farklı olarak üç ayrı eleman için kullanılabilmektedir.
 11. Vavien Anahtar: Aynı anda belirli bir bölgede yer alan aydınlatma elemanını faklı bölgelerden açı kapatmaya yarayan cihazdır.
 12. Priz: Topraklı ve çocuk korumalı olarak türleri bulunur iken enerjinin başka bir cihaza aktarılması için kullanılan elemandır. Ev içlerinde çocukların elektrikten çarpılması vb. olaylardan korunması için çocuk korumalı prizlerin tercih edilmesi önerilmektedir.
 13. Armatür: Armatürlerin günümüzde birçok çeşidi bulunmak ile birlikte bina içlerinde otopark vb. alanlarda aydınlatma amacı ile kullanılmaktadır. Ledli ürünleride mevcuttur.

https://www.3faz.com/avize

 1. Avize: Yine armatürler gibi birçok çeşidi bulunan aydınlatma elemanıdır.
 2. Etanj Armatürler: Bina dışı aydınlatma için kullanılmaktadır. IP koruma seviyesi yüksek olması sebebi ile toza ve yağmura karşı koruması olan bu armatürler bina dışlarında tercih edilmektedir.
 3. Floresan: Floresanlar genel itibari ile armatürlerin içerisinde kullanılmaktadır. Led floresanlar da ayrıca elektrik enerjisinden tasarruf için bazı yerlerde tercih edilmektedir.
 4. Ampuller: Led, halojen vb. birçok türü olan ampuller avize ve armatürlerin içlerinde kullanılmaktadır. Günümüzde ev içlerinde daha çok elektrik enerjisini daha az tüketmesi dolayısı ile led ampuller kullanılmaktadır. https://www.3faz.com/philips-75w-led-ampul-essential-27953

Sosyal Medyada Paylaşın:

BİRDE BUNLARA BAKIN

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

Sponsorlu Bağlantılar
 • ÇOK OKUNAN
 • YENİ
 • YORUM